Gode minne er til for å delast!

Gullingen leirskule tek mange foto frå aktivitetane kvar leirskuleveke. Nokre av desse bilda kan alle fritt sjå på heimesida til leirskulen.

Leirskoledagboken – bilde og minne frå leirskuleopphaldet

Gullingen leirskule samarbeidar med Leirskoledagboken. Dei lagar ei leirskuledagbok basert på bilde og tekst frå opphaldet. Heftet kan kjøpast i etterkant av dei som ønskjer det.

Det er Leirskoledagboken som sender ut tilbod til administrasjonen på skulen din.  Meir informasjon: Leirskoledagboken