Gullingen Turistsenter ligg ved Mosvatnet i Suldal kommune – eit allsidig og lett tilgjengeleg fjellområde. Med sitt varierte og småkuperte landskap er det eit svært godt eigna familieterreng både sommar og vinter.

Åpningstider

Måndag til torsdag: 07:00 – 21:00
Fredag: 07:00 – 11:00

For helger og ferier: Sjå opningstider under Nyheter

Følg oss

Vi tilbyr overnatting/servering for enkeltpersoner og grupper hele året.

Gullingen området gir muligheiter for flotte frilufts aktiviteter i alle sesongar;

Vinteren med flott ski terreng – med både oppkjørte langrenns løyper og for de som ønskjer flotte turar i urørt natur.

Sommartid gir anledning til flotte turar langt inn i Blåsjøområde, flotte oppmerkede turløyper for både erfarne og ikkje fult så erfarne.  Nærhet til Turistforenings hytter gir muligheiter for flotte rundturar over fleire dagar.  Vidare tilbyr området flotte fiske/bade vann.

Hausten min sine flotte farger, jakt og bær.