Gode opplevingar med klassen

Eit opphald på leirskule er ein obligatorisk del av grunnskuleopplæringa til elevane, og forankra i Opplæringslova. For mange elevar er leirskuleveka ei oppleving for livet!

Læreplan (LK20)

All undervisning på Gullingen leirskule har eit tverrfagleg fokus med utgangspunkt i dei naturgitte forutsetningane. På leirskulen vert det lagt til rette for læring og meistring innanfor dei tre tverrfaglege tema som er beskrive i den overordna delen av læreplanen (LK20).

https://leirskole.no/hvorfor-leirskole/nytt-laereplanverk/

Undervisninga på leirskulen er sjølvsagt forankra i gjeldande læreplanar. Følgjande kompetansemål kan dekkjast ved eit opphald på leirskulen:

https://leirskole.no/kunnskapsloftet-fagplandel/

 

Praktisk førebuing

Før eit leiskuleopphald er det ein del praktiske ting som må ordnast. I Lærarheftet finn du praktisk og pedagogisk informasjon til deg som kontaktlærar:

Informasjon til elevar og føresette til ulike årstider:

English versions: