Bestilling og prisar

Velkommen til Gullingen

Om du ynskjer å bestille opphald for din klasse/skule så ta kontakt med oss på leirskulen!

Det varierer ut i frå sesong og gruppestorleik kor me har ledige veker og plassar.

Prisar for kost og losji for leirskule-klassar på Gullingen Turistsenter (Frå 01.08. 2018):

  • 4 døgers leirskule, normal veke Kr. 1950.- (mån – fre)
  • 3 døgers leirskule, komprimert veke Kr. 1700.- (mån-tor)

Ein lærerar/leder får fritt opphald pr. gruppe (20 elevar). Eventuelt fleire vaksne betalar elevpris.

Prisane vert jamleg justert etter normal prisstigning.

I tillegg kjem ei rekning frå Suldal kommune for undervisninga som vert gitt på leirskulen. Staten yter eit øyremerka tilskot til undervisning på leirskole ved at kommunar som sender klassar på leirskule, kan søke tilskot til leirskuleopplæring. (Gjeld opphald på minst 3 døgn). Dei kan søke om tilskot for eit opphald per klasse. Tilskotet refunderast skulen/kommunen i etterkant av gjennomført opphald.

Bestillingsrutinar
Generelt bør ein bestilla plass 3 – 6 år før opphaldet dersom ein har ynskjer om konkrete veker.

Adressa til leirskulen: Gullingen leirskule, Blåsjøvegen 57, 4230 SAND
Telefon: 52 79 08 70 (kontortid 08.00-10.00)
E-post: gullingen.leirskule@suldal.kommune.no